Menu
 
NARTY
 GDZIE NA NARTY
 Kalkulator narciarski
 TEL. GOPR 985
GÓRY SOWIE
 FAKTY
 MAPA
 FILMY
 GALERIA
 KAMERA
 MAPA TURYSTYCZNA
 POGODA
 SZLAKI TURYSTYCZNE
TURYSTYKA
 INFORMACJE
GMINY
 LINKI
STRONY TEMATYCZNE
 GÓRY SOWIE
 EULENGEBIRGE
REDAKCJA
 Statystyki
 Top 10
 KONTAKT
ARCHIWUM
 WSZYSTKIE
 SZUKAJ

 Szukaj
 

 Wsie/Osady: Kolce

Wsie/Osady: Kolce
Niewielka wieś nad górnym biegiem Bystrzycy. Ciągnie się luźno rozrzuconymi zabudowaniami na długości około 1,2 km na wysokości ok.. 490 - 510 m pomiędzy Głuszycą na pn.-zach, a Sierpnicą i Wyrębiną na pd.-wsch., chociaż jej zabudowania nie łączą się bezpośrednio z tymi miejscowościami.Leży w dolinie pomiędzy masywem Światowida od pd.-zach. i najdalej na pn.-zach. wysuniętymi wzniesieniami Wzgórz Wyrębińskich: Niedźwiedzim Zakątkiem i Kobylicą. Na terenie Kolc do Bystrzycy uchodzi pr. Kłobia. Przez wieś prowadzi lokalna szosa z Głuszycy do Bartnicy oraz linia kolejowa z Wałbrzycha do Nowej Rudy.


Notatka: Artykuł nadesłał Radoszka.

(Czytaj więcej... | )

 Wsie/Osady: Rzeczka

Wsie/Osady: Rzeczka
POŁOZENIE I CHARAKTERYSTYKA
Rz. powstała prawdopodobnie najpóźniej w pocz. XVIII w. jako osada związana z ośr. tkackim w pobliskim Walimiu. Leżała w dobrach hr. von Hochberga z Książa. Była to jednak niewielka i raczej uboga wieś położona wysoko w górach. W 1748 r. mieszkało tu 26 zagrodników i chałupni-ków, był też młyn wodny. Istniało również wolne sędziostwo z karczmą sądową. W 1765 r. wartość majątku hr. von Hochberga wynosiła 1400 talarów, Mieszkał tu kmieć, 7 zagrodników i 9 chałupników, wszyscy wykonywali jakieś rzemiosła, głównie tkac-two. W 1787 r. było już 23 zagrodników i 26 chałupników, wśród nich 23 tkaczy chałupników. Nadal był młyn wodny.


Notatka: Artykuł nadesłał RADOSZKA.

(Czytaj więcej... | )

 Wsie/Osady: Sokolec

Wsie/Osady: Sokolec
POŁOZENIE
Jedna z najpopularniejszych wsi letniskowych w G. Sowich, Ciągnie się ok. 3,0 km nad środkowym biegiem ~ Sowiego Potoku na wys. ok. 530-751 m, wliczając w to Sowinę, stanowiącą ob. integralną część S. Wliczając natomiast Sowę, jej zabud. się-gają na wys. ok. 850 m. Zajmuje Obniżenie Sokol-ca-Jugowa pomiędzy głównym grzbietem G. So-wich na pn. i pn.-wsch. (Sokolica, Wielka Sowa, Grabina), masywem Włodarza na pn.--zach. (~ Sokół, ~ Niczyja) oraz Wzgórzami Wyrębińskimi na pd. (~ Gontowa, ~ Gruntowa i -~ Kamienna), których grzbiet rozcina dol. Sowiego Potoku.


Notatka: Artykuł nadesłał RADOSZKA.

(Czytaj więcej... | )

 Wsie/Osady: Świerki

Wsie/Osady: Świerki
POŁOZENIE
Duża, rozczłonkowana wieś malowniczo położona w górnej części dol. Włodzicy na granicy G. Suchych od pd.-zach., Wzgórz Włodzickich od pd.--wsch. i Wzgórz Wyrębińskich od pn.-wsch. Zajmuje niewielkie obniżenie osłonięte od zach. Słoneczną w G. Suchych, Świerkową Kopą i Łaciakami od pn. we Wzgórzach Wyrębińskich oraz Włodzicką Górą we Wzgórzach Włodzickich od wsch. W obręb Ś. wchodzą ponadto Ś. Dolne położone niżej, pomiędzy Włodzicką Górą na pd. i Łaciakami na pn. oraz stacja kol. Świerki Kł. (ob. Bartnica) z przysiółkiem Sośniny na pn.-wsch. i pn.-zach. zboczach Świerkowej Kopy. Główna część wsi (właściwe Ś.) leży na wys. ok. 530-580 m w dol. Włodzicy pomiędzy Słoneczną Kopą i Włodzicką Górą.


Notatka: Artykuł nadesłał RADOSZKA.

(Czytaj więcej... | )

 Wsie/Osady: Słupiec

Wsie/Osady: SłupiecSłupiec należy bez wątpienia do najstarszych osad w okolicy Nowej Rudy, mógł powstać już w k. XIII w., a na pewno istniał w pocz. XIV w. Początkowo należał do von Panawitzów, bowiem w 1337 r. w związku ze Słupiec wymieniony był Ticzko von Panvycz.
(Czytaj więcej... | )

 Wsie/Osady: Bystrzyca Górna - Historia wsi

Wsie/Osady: Bystrzyca Górna - Historia wsi
BYSTRZYCA GÓRNA

Dawne nazwy:
Bisiritcza - 149/50 r., Wistricz - 1330 r., Wystricza - 1300 r., Wystricz - 1376 r., Ober Weistricz - 1385 r., Ober Weistritz.


Notatka:
Autor - 07marcin

(Czytaj więcej... | )

 Wsie/Osady: Sierpnica

Wsie/Osady: Sierpnica
Stara wieś rycerska o tradycjach górniczych z przeł. XIV i XV w., kiedy to w okolicach prowadzono roboty górnicze związane z wydobyciem rud srebra i ołowiu.

(Czytaj więcej... | )

 Wsie/Osady: Gorzuchów

Wsie/Osady: Gorzuchów
Niewielka wieś w Dolinie Ścinawki, o nietypowym w tym rejonie układzie wielodrożnicy.Leży na wysokości około 300-315 m nad Bożkowskim Potokiem, u jego ujścia do Ścinawki.

(Czytaj więcej... | )

 Wsie/Osady: Dzikowiec

Wsie/Osady: DzikowiecDuża, przemysłowo-rolnicza wieś ciągnąca się na długości około 2,5 km wzdłuż Dzika, przecinającego tu Garb Dzikowca. Jej zabudowania leżą na wysokości około 470-505 m w rozległym obniżeniu pomiędzy północno-zachodnimi podnóżami południowej części Gór Sowich a Wzgórzami Włodzickimi. Centrum wsi leży w tzw. Rowie Czerwieńczyc.

(Czytaj więcej... | )

 Wsie/Osady: Glinno

Wsie/Osady: GlinnoNiewielka, ale długa wieś łańcuchowa w górnej części doliny Młynówki, stanowiącej obniżenie tektoniczne. Doline tę od wschodu osłaniają: Kokot i Biesek, od zachodu ramię odchodzące od Przygodnej Kopy, a od południa wspina się ona na północne zbocza Wielkiej Sowy na wschód od Przełęczy Walimskiej.

(Czytaj więcej... | )

 Wsie/Osady: Sośnina

Wsie/Osady: SośninaMałe osiedle na północno-wschodnim zboczu Góry Świetej Anny złożone z kilku zaledwie domów. Leży na wysokości około 490-530 m pomiędzy Zaciszem a Kuźnicą. Zajmuje dość strome zbocze zbudowane z utworów czerwonego spągowca: zlepieńców kwarcytowych, piaskowców i łupków ilastych. Wokół ciągną się użytki rolne: łąki i ogrody; las rosnie tylko na zboczu Góry Św. Anny. Z terenu Sośniny roztaczają się widoki na część Nowej Rudy, wniesienia otaczające Obniżenie Noworudzkie i fragment Gór Sowich oraz Garbu Dzikowca.

(Czytaj więcej... | )

 Wsie/Osady: Włodowice

Wsie/Osady: WłodowiceDługa, luźno zabudowana wieś łańcuchowa w dolnym, przełomowym odcinku doliny Młodzicy, która przeciska się tu pomiędzy północną i środkową częścią Wzgórz Włodzickich.
Na północy Włodowice graniczą bezpośrednio z zabudowaniami Nowej Rudy, tworząc z nią jeden zespół osadniczy. Zabudowania wsi leżą na wysokości około 350-370 m. Włodowice są starą wsią, istniejącą już na pewno w pierwszej połowie XIV w.

(Czytaj więcej... | )

 Wsie/Osady: Sowina

Wsie/Osady: Sowina

Wieś, obecnie stanowiąca południową część Sokolca, przy czym jej dolne domy zaliczane bywają w obręb Ludwikowic Kłodzkich. Zabudowania Sowiny leżą na wysokości około 530-580 m. Sowina zachowała pierwotny układ przestrzenny i dość liczny zespół interesującej, starej zabudowy. Przy drodze stoją 2 murowane kapliczki z XIX w.


(Czytaj więcej... | )

 Wsie/Osady: Sowa

Wsie/Osady: Sowa

Pozostałości dawnej wsi, kolonii Sokolca. Ciągną się nad górnym biegiem Sowiego Potoku na południowym zboczu Wielkiej Sowy.


(Czytaj więcej... | )

 Wsie/Osady: Sokolica

Wsie/Osady: Sokolica

Niewielka, rozproszona wieś położona bardzo malowniczo w północnej części Wzgórz Włodzickich. Ciągnie się długości około 1,4 km, na wysokości około 450-560 m.


(Czytaj więcej... | )

 Wsie/Osady: Sokolec

Wsie/Osady: Sokolec

Jedna z najpopularniejszych wsi letniskowych w Górach Sowich. Ciągnie się około 3,0 km nad środkowym biegiem Sowiego Potoku na wysokości około 530-751 m. Na terenie Sokolca znajduje się schronisko „Orzeł”. Obok zagospodarowane miejsce odpoczynku, a poniżej wyciąg narciarski o długości 505 m i różnicy wzniesień 160 m.


(Czytaj więcej... | )

 Wsie/Osady: Soboniów

Wsie/Osady: Soboniów

Niewielka osada stanowiąca obecnie część Koszyna i wraz z nim wchodząca w obręb Bobkowa. Soboniów jest skupiskiem kilku domów, które wraz z Koszynem tworzy niewielką osadę, administracyjnie należącą do Bobkowa, ale zachowującą odrębność.


(Czytaj więcej... | )

 Wsie/Osady: Sobków

Wsie/Osady: Sobków

Osiedle stanowiące część Jugowa położone na wschód od wsi w dolinie dopływu Jugowskiego Potoku. Osada nie posiada zaplecza handlowo-usługowego. Charakterystycznym elementem krajobrazu są hałdy i zabudowania pokopalniane.


(Czytaj więcej... | )

 Wsie/Osady: Sitowo

Wsie/Osady: Sitowo

Mała osada w obrębie Walimia położona na wschodnim zboczu Brzeźnika powyżej Mirostowa. Składa się tylko z 2 zagród leżących na wysokości około 610-620 m na północnym zboczu doliny Sowiego Spławu. Osada nie posiada żadnego zaplecza handlowo-usługowego.


(Czytaj więcej... | )

 Wsie/Osady: Sierpnice

Wsie/Osady: Sierpnice

Długa, luźno zabudowana wieś łańcuchowa na wysokości około 520-700 m. Sierpnice są atrakcyjnie położone i posiadają znaczne walory krajoznawcze, ale nie sąone zupełnie wykorzystywane dla celów turystyczno-rekreacyjnych.


(Czytaj więcej... | )


 Ankieta
 
Gdzie najczęściej jeździsz na nartach ?

NA STOKU - Rzeczka www.nastoku.info
Kompleks Wyciagów GÓRNIK www.nartyrzeczka.com
JUGÓW PARK www.jugowpark.pl
Schronisko Turystyczne ORZEŁ www.orzel.info
CZARNA GÓRA www.czarnagora.pl
ZIELENIEC www.zieleniec.pl
KARPACZ www.karpacz.pl
SZKLARSKA PORĘBA www.sudetylift.com.pl
ŚWIERADÓW ZDRÓJ www.skisun.pl
CZESKIE OŚRODKI NARCIARSKIE www.holidayinfo.cz
AUSTRIACKIE OŚRODKI NARCIARSKIE www.austria.info
WŁOCHY, FRANCJA i inneWyniki
Ankiety

Głosów 113
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund

Polecane strony :

Hurtownia Elektryczna Strzegom | Sklep narciarski | Komputery Swidnica | Hurtownia rowerowa Swidnica | Maszyny kamieniarskie Strzegom


<