Boreczna
Data: 12-05-2004
Temat: Miejscowości Gór Sowich


Niewielka osada, najwyżej położona część Michałkowej, chociaż bliżej graniczy z leżącym na pd. Glinnem. Zajmuje szerokie, bezleśne siodło po między Boreczna na zach. a Zabójczą na wsch. Jej zabud. leżą na wys. ok. 560-580m. Okoliczne wzniesienia od zach. budują prekambryjskie gnejsy i migmatyty, a od wsch. dolnokarbońskie zlepieńce gnejsowe.

B. jest małą osadą roln. złożoną z kilku tylko zagród, nie posiadającą żadnego zaplecza handl.-usł. Otoczenie B. stanowią rozległe łąki i pastwiska, dlatego też z terenu osady roztaczają się wspaniałe widoki na znaczną część G. Sowich z Wielką Sową. Szczególnie atrakcyjnie prezentuje się pn. część G. Sowich z dolinami Młynówki i Michałkowskiego Potoku. Widać stąd nawet Ślężę. Przez B. przechodzi malownicza, mało uczęszczana lokalna szosa z Lubachowa do Walimia lub na Przeł. Walimską przez Glinno.

Przez B. przechodzi nieb. szlak E3 z Zagórza Śl. przez Michałkową i Glinno na Przeł. Walimską i Wielką Sowę.Artykuł jest z Gory Sowie On-line
http://www.gorysowie.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.gorysowie.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=103