Bieganów
Data: 12-05-2004
Temat: Miejscowości Gór Sowich


Niewielka wieś o rozproszonej zabud. w górnej
części dol. -> Szczypu oraz na pd.-zach. zboczach Góry Św. Anny po Chłopską Górę.

 Otaczają ją przeważnie użytki rolne, z dużą ilością łąk oraz niewielkie zagajniki porastające silnie pofalowany teren. W podłożu zalegają głównie gruboławicowe, czerwonawe piaskowce czerwonego spągowca z wkładkami zlepieńców, mułowców, iłowców i tufów porfirowych. Występuje tu chalkozyn. Piaskowiec był d. ekspoatowany w pobliżu wsi. B. jest małą wsią roln. W 1978 r. znajdowały się tu jeszcze 43 gospodarstwa rolne, ale w 1988 r. już tylko 19. Wyłącznie z pracy w roln. utrzymywało się ok. 30% ludn. zawodowo czynnej. Sporo mieszk. pracuje w przem. Nowej Rudy i innych okolicznych miejscowościach. Wieś nie posiada żadnych placówek handl.-usł., ale jest tu leśnictwo Bielawy. Adm. należy do Nowej Rudy, ale funkcjonalnie i komunikacyjnie jest bliżej powiązana ze Ścinawka Średnią. B. ma spore walory krajobrazowe, ale nie są one dostatecznie wykorzystywane. Widoki i panoramy z okolic wsi zaliczają się do najpiękniejszych i najrozleglejszych na ziemi kłodzkiej.

W B. zachowało się kilka mur.-domów mieszk. z XIX w., a przy drogach stoją kam. krzyże (przeważnie z XIX w.), ponieważ prowadziły tędy dojścia do sanktuarium na Górze Św. Anny.

Przez górną część B. przechodzi ziel. szlak z Nowej Rudy przez Górę Św. Anny na Górę Wszystkich Św.Artykuł jest z Gory Sowie On-line
http://www.gorysowie.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.gorysowie.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=99