Menu
 
NARTY
 GDZIE NA NARTY
 Kalkulator narciarski
 TEL. GOPR 985
GÓRY SOWIE
 FAKTY
 MAPA
 FILMY
 GALERIA
 KAMERA
 MAPA TURYSTYCZNA
 POGODA
 SZLAKI TURYSTYCZNE
TURYSTYKA
 INFORMACJE
GMINY
 LINKI
STRONY TEMATYCZNE
 GÓRY SOWIE
 EULENGEBIRGE
REDAKCJA
 Statystyki
 Top 10
 KONTAKT
ARCHIWUM
 WSZYSTKIE
 SZUKAJ

 Szukaj
 

Gory Sowie On-line: Miejscowości Gór Sowich

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Miasta / Dzielnice: Dzierżoniów

Miasta / Dzielnice: Dzierżoniów
Dzierżoniów ( niem . Reichenbach, daw . Rychbach) – miasto i gmina w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu dzierżoniowskiego. Położone w Kotlinie Dzierżoniowskiej u podnóża gór Sowich od południa i Masywu ślężańskiego od północy, nad rzeką Piławą.  W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa wałbrzyskiego. Nazwa miasta nadana na cześć Jana Dzierżona znanego śląskiego pszczelarza.Notatka: Artykuł nadesłał KRYSTEK.

Czytaj więcej... | Miasta / Dzielnice

 Miasta / Dzielnice: Głuszyca

Miasta / Dzielnice: Głuszyca
Uprzemysłowione miasto (jedno z najmłodszych w Sudetach) wyrosłe z d. wsi łańcuchowej, leżące na granicy G. Sowich od wsch., G. Suchych od zach. i pd. oraz G Wałbrzyskich od pn. - zach. Ciągnie się na dł. ok. 4,2 km wzdłuż Bystrzycy w górnej części Obniżenia Górnej Bystrzycy, które rozszerza się tu w obszerną dolinę. Część miejska Głuszycy leży na wysokości 420 - 490 m.


Notatka: Artykuł nadesłał Radoszka.

Czytaj więcej... | Miasta / Dzielnice

 Wsie/Osady: Kolce

Wsie/Osady: Kolce
Niewielka wieś nad górnym biegiem Bystrzycy. Ciągnie się luźno rozrzuconymi zabudowaniami na długości około 1,2 km na wysokości ok.. 490 - 510 m pomiędzy Głuszycą na pn.-zach, a Sierpnicą i Wyrębiną na pd.-wsch., chociaż jej zabudowania nie łączą się bezpośrednio z tymi miejscowościami.Leży w dolinie pomiędzy masywem Światowida od pd.-zach. i najdalej na pn.-zach. wysuniętymi wzniesieniami Wzgórz Wyrębińskich: Niedźwiedzim Zakątkiem i Kobylicą. Na terenie Kolc do Bystrzycy uchodzi pr. Kłobia. Przez wieś prowadzi lokalna szosa z Głuszycy do Bartnicy oraz linia kolejowa z Wałbrzycha do Nowej Rudy.


Notatka: Artykuł nadesłał Radoszka.

Czytaj więcej... | Wsie/Osady

 Wsie/Osady: Rzeczka

Wsie/Osady: Rzeczka
POŁOZENIE I CHARAKTERYSTYKA
Rz. powstała prawdopodobnie najpóźniej w pocz. XVIII w. jako osada związana z ośr. tkackim w pobliskim Walimiu. Leżała w dobrach hr. von Hochberga z Książa. Była to jednak niewielka i raczej uboga wieś położona wysoko w górach. W 1748 r. mieszkało tu 26 zagrodników i chałupni-ków, był też młyn wodny. Istniało również wolne sędziostwo z karczmą sądową. W 1765 r. wartość majątku hr. von Hochberga wynosiła 1400 talarów, Mieszkał tu kmieć, 7 zagrodników i 9 chałupników, wszyscy wykonywali jakieś rzemiosła, głównie tkac-two. W 1787 r. było już 23 zagrodników i 26 chałupników, wśród nich 23 tkaczy chałupników. Nadal był młyn wodny.


Notatka: Artykuł nadesłał RADOSZKA.

Czytaj więcej... | Wsie/Osady

 Wsie/Osady: Sokolec

Wsie/Osady: Sokolec
POŁOZENIE
Jedna z najpopularniejszych wsi letniskowych w G. Sowich, Ciągnie się ok. 3,0 km nad środkowym biegiem ~ Sowiego Potoku na wys. ok. 530-751 m, wliczając w to Sowinę, stanowiącą ob. integralną część S. Wliczając natomiast Sowę, jej zabud. się-gają na wys. ok. 850 m. Zajmuje Obniżenie Sokol-ca-Jugowa pomiędzy głównym grzbietem G. So-wich na pn. i pn.-wsch. (Sokolica, Wielka Sowa, Grabina), masywem Włodarza na pn.--zach. (~ Sokół, ~ Niczyja) oraz Wzgórzami Wyrębińskimi na pd. (~ Gontowa, ~ Gruntowa i -~ Kamienna), których grzbiet rozcina dol. Sowiego Potoku.


Notatka: Artykuł nadesłał RADOSZKA.

Czytaj więcej... | Wsie/Osady

 Wsie/Osady: Świerki

Wsie/Osady: Świerki
POŁOZENIE
Duża, rozczłonkowana wieś malowniczo położona w górnej części dol. Włodzicy na granicy G. Suchych od pd.-zach., Wzgórz Włodzickich od pd.--wsch. i Wzgórz Wyrębińskich od pn.-wsch. Zajmuje niewielkie obniżenie osłonięte od zach. Słoneczną w G. Suchych, Świerkową Kopą i Łaciakami od pn. we Wzgórzach Wyrębińskich oraz Włodzicką Górą we Wzgórzach Włodzickich od wsch. W obręb Ś. wchodzą ponadto Ś. Dolne położone niżej, pomiędzy Włodzicką Górą na pd. i Łaciakami na pn. oraz stacja kol. Świerki Kł. (ob. Bartnica) z przysiółkiem Sośniny na pn.-wsch. i pn.-zach. zboczach Świerkowej Kopy. Główna część wsi (właściwe Ś.) leży na wys. ok. 530-580 m w dol. Włodzicy pomiędzy Słoneczną Kopą i Włodzicką Górą.


Notatka: Artykuł nadesłał RADOSZKA.

Czytaj więcej... | Wsie/Osady

 Dokładne informacje: Ścinawka Średnia

Dokładne informacje: Ścinawka Średnia
HISTORIA
W dol. Ścinawki osadnictwo pojawiło się wcześnie ponieważ wiódł tędy stary trakt handl. łączący Kotlinę Kłodzką z Kotliną Kamiennogórską i Jele-niogórską oraz Czechami. Jedną ze starszych wsi była Ś.Ś., która powstała mniej więcej w tym czasie co Ś. Dolna i Górna. Początkowo nie rozróżniano Ś.Ś. od Górnej do tego stopnia że w starszych źródłach kośc. figuruje w Ś. Górnej.


Notatka: Artykuł nadesłał RADOSZKA.

Czytaj więcej... | Dokładne informacje

 Miasta / Dzielnice: Ścinawka Górna

Miasta / Dzielnice: Ścinawka Górna
HISTORIA
Ś.G. powstała jako wieś łanów leśnych, która przekształciła się z czasem w łańcuchówkę. Jej początki nie są dokładnie znane. Wiadomo, że leżała przy trakcie łączącym ziemię kłodzką z Czechami i Kotliną Kamiennogórską. Od początku istniał podział na S.G., Średnią i Dolną, chociaż wsie od d. łączyły się zabud. i tworzyły długi ciąg osadniczy. Na pew-no istniała jeszcze w okresie przedlokacyjnym. W 2. poł. XIV w. należała do von Czeschawów. Kolejni członkowie tej rodziny występowali w dokumentach dot. wsi do k. XIV w.


Notatka: Artykuł nadesłał RADOSZKA.

Czytaj więcej... | Miasta / Dzielnice

 Miasta / Dzielnice: Ścinawka Dolna

Miasta / Dzielnice: Ścinawka Dolna
HISTORIA
Ś.D. należy do b. starych osad, które powstały w dol. Ścinawki. Prawdopodobnie założono ją wcześniej niż Ś. Średnią i Górną przy trakcie łączącym Kłodzko z Kamienną Górą i Jelenią Górą, z odgałęzieniem do Czech. Później była to droga łącząca Kłodzko z sanktuarium w Wambierzycach i Brou-mové. Nie wiadomo dokładnie kiedy powstała tu pierwsza osada. Na pewno miało to miejsce jeszcze w okresie przedlokacyjnym.


Notatka: Artykuł nadesłał RADOSZKA.

Czytaj więcej... | Miasta / Dzielnice

 Miasta / Dzielnice: Ludwikowice Kłodzkie

Miasta / Dzielnice: Ludwikowice Kłodzkie
HISTORIA

Lata II wojny światowej spowodowały duże zmiany w Ludwikowicach Kłodzkich. Teren nieczynnej kopalni "Wenceslaus" i okoliczne wzniesienia - Gontowa i Włodyka stały się obszarem ożywionych prac bud-górniczych, które prowadzono od pocz 1944 r. Wcześniej w 1942 r na terenie wsi przy ulicy Wiejskiej założono obóz pracy dla polskich Żydów prowadzony przez organizację Schmelt.

Czytaj więcej... | Miasta / Dzielnice

 Wsie/Osady: Słupiec

Wsie/Osady: SłupiecSłupiec należy bez wątpienia do najstarszych osad w okolicy Nowej Rudy, mógł powstać już w k. XIII w., a na pewno istniał w pocz. XIV w. Początkowo należał do von Panawitzów, bowiem w 1337 r. w związku ze Słupiec wymieniony był Ticzko von Panvycz.
Czytaj więcej... | Wsie/Osady

 Wsie/Osady: Bystrzyca Górna - Historia wsi

Wsie/Osady: Bystrzyca Górna - Historia wsi
BYSTRZYCA GÓRNA

Dawne nazwy:
Bisiritcza - 149/50 r., Wistricz - 1330 r., Wystricza - 1300 r., Wystricz - 1376 r., Ober Weistricz - 1385 r., Ober Weistritz.


Notatka:
Autor - 07marcin

Czytaj więcej... | Wsie/Osady

 Wsie/Osady: Dzikowiec

Wsie/Osady: DzikowiecDuża, przemysłowo-rolnicza wieś ciągnąca się na długości około 2,5 km wzdłuż Dzika, przecinającego tu Garb Dzikowca. Jej zabudowania leżą na wysokości około 470-505 m w rozległym obniżeniu pomiędzy północno-zachodnimi podnóżami południowej części Gór Sowich a Wzgórzami Włodzickimi. Centrum wsi leży w tzw. Rowie Czerwieńczyc.

Czytaj więcej... | Wsie/Osady

 Wsie/Osady: Glinno

Wsie/Osady: GlinnoNiewielka, ale długa wieś łańcuchowa w górnej części doliny Młynówki, stanowiącej obniżenie tektoniczne. Doline tę od wschodu osłaniają: Kokot i Biesek, od zachodu ramię odchodzące od Przygodnej Kopy, a od południa wspina się ona na północne zbocza Wielkiej Sowy na wschód od Przełęczy Walimskiej.

Czytaj więcej... | Wsie/Osady

 Wsie/Osady: Sośnina

Wsie/Osady: SośninaMałe osiedle na północno-wschodnim zboczu Góry Świetej Anny złożone z kilku zaledwie domów. Leży na wysokości około 490-530 m pomiędzy Zaciszem a Kuźnicą. Zajmuje dość strome zbocze zbudowane z utworów czerwonego spągowca: zlepieńców kwarcytowych, piaskowców i łupków ilastych. Wokół ciągną się użytki rolne: łąki i ogrody; las rosnie tylko na zboczu Góry Św. Anny. Z terenu Sośniny roztaczają się widoki na część Nowej Rudy, wniesienia otaczające Obniżenie Noworudzkie i fragment Gór Sowich oraz Garbu Dzikowca.

Czytaj więcej... | Wsie/Osady

 Wsie/Osady: Księżno

Wsie/Osady: Księżno

Niewielka osada złożona z kilku domów, należąca administracyjnie do Ścinawki Średniej. Leży u podnóża środkowej części Wzgórz Włodzickich na granicy z Doliną Ścinawki.


Czytaj więcej... | Wsie/Osady

 Wsie/Osady: Jugów

Wsie/Osady: JugówOd 1990 r w gminie Nowa Ruda .Największa wieś w Górach Sowich. Leży na wysokości około 430-630m w rozległej dolinie Jugowskiego Potoku, a jej kolonie i przysiółki ciągną się  w dolinkach jego dopływów. Jugów należy do najstarszych osad w tej części ziemi kłodzkiej.
Czytaj więcej... | Wsie/Osady

 Wsie/Osady: Jugowice

Wsie/Osady: Jugowice
Duża wieś łańcuchowa na granicy Gór Sowich i Gór Wałbrzyskich. Ciągnie się na długości około 2,3 km na wysokości około 370-400 m. Przez południową część wsi prowadzi ważna komunikacyjnie i turystycznie szosa Nr 383 z Jedlinki do Dzierżoniowa przez Walim, do której dochodzi szosa ze Świdnicy.

Czytaj więcej... | Wsie/Osady

 Miasta / Dzielnice: Głuszyca

Miasta / Dzielnice: Głuszyca
Od 1990 miasto i gmina w rejonie Wałbrzych – 1.641 ha, w tym 400 ha użytków rolnych i 1.058 ha lasów. Uprzemysłowione miasto (jedno z najmłodszych w Sudetach) wyrosłe z dawnej wsi łańcuchowej, leżące na granicy Gór Sowich od wschodu, Gór Suchych od zachodu i południa oraz Gór Wałbrzyskich od północnego zachodu.

Czytaj więcej... | Miasta / Dzielnice

 Miasta / Dzielnice: Walim

Miasta / Dzielnice: Walim

Duża uprzemysłowiona wieś o charakterze osiedla położona na wysokości około 400-580 m w dolinie Walimki Walizki Sowiego Spławu. Wieś leży w głębokiej, dość wąskiej dolinie, której zbocza w większości porastają lasy świerkowe i świerkowo-bukowe regla dolnego


Czytaj więcej... | Miasta / Dzielnice


 Ankieta
 
Gdzie najczęściej jeździsz na nartach ?

NA STOKU - Rzeczka www.nastoku.info
Kompleks Wyciagów GÓRNIK www.nartyrzeczka.com
JUGÓW PARK www.jugowpark.pl
Schronisko Turystyczne ORZEŁ www.orzel.info
CZARNA GÓRA www.czarnagora.pl
ZIELENIEC www.zieleniec.pl
KARPACZ www.karpacz.pl
SZKLARSKA PORĘBA www.sudetylift.com.pl
ŚWIERADÓW ZDRÓJ www.skisun.pl
CZESKIE OŚRODKI NARCIARSKIE www.holidayinfo.cz
AUSTRIACKIE OŚRODKI NARCIARSKIE www.austria.info
WŁOCHY, FRANCJA i inneWyniki
Ankiety

Głosów 113
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.17 sekund

Polecane strony :

Hurtownia Elektryczna Strzegom | Sklep narciarski | Komputery Swidnica | Hurtownia rowerowa Swidnica | Maszyny kamieniarskie Strzegom


<